ARDO TRADING

چیپس چوب به دلیل خصوصیت اسفنجی و جذب  سریع آب ، از جاری شدن آبهای سطحی و تشکیل سیل جلوگیری و امکان بهبود نفوذ آب باران و آبیاری و حفظ رطوبت خاک را فراهم می کند و مانع از فرسایش خاک در مقابل جریان آب و باد می گردد.


چیپس چوب به دلیل خصوصیت اسفنجی و جذب  سریع آب ، از جاری شدن آبهای سطحی و تشکیل سیل جلوگیری و امکان بهبود نفوذ آب باران و آبیاری و حفظ رطوبت خاک را فراهم می کند و مانع از فرسایش خاک در مقابل جریان آب و باد می گردد.
- با ایجاد لایه مناسب چیپس چوب بر روی خاک علفهای هرز به سختی می توانند رشد کنند.( کنترل علفهای هرز)
- چیپس چوب باعث مرطوب نگهداشتن بلند مدت خاک و کاهش تبخیر سطحی آن می گردد و عایقی حرارتی برای ریشه درختان و گیاهان در تابستان و عایق برودتی مقابل سرما و یخ زدگی در زمستان می باشد.

 


- گیاهانی که به آبیاری کمتری نیاز دارند به کمک چیپس چوب می توان از آب باران قابل دسترس با بازدهی بیشتری در مناطقی با فصول خشک و پوشش گیاهی کم استفاده نمود و از حرکت ریز گردها و آلودگی محیط زیست و همچنین از گل ولای ناشی از بارندگی در مناطق مذکور جلوگیری کرد.
- نسبت به شرایط آب و هوایی پس از گذشت شش الی نه ماه چیپس چوب بتدریج تجزیه شده و حجم زیادی از مواد آلی و معدنی وارد بافت خاک می گردد. این امر موجب احیاء و بهبود کیفیت خاک گشته و بواسطه خصوصیت اسفنجی چیپس چوب گردش هوا و نفوذ پذیری آب افزایش می یابد و موجب تکثیر و رشد بیشتر و بهتر میکرو ارگانیسم ها و کرمهای مفید خاکی می گردد که این یک روش بی نظیر در بحث حفاظتی خاک بوده و موجب حاصلخیزی خاک شده و دیگر نیازی به استفاده از کودهای مضر شیمیایی نمی باشد.
- نهایتا مهمترین مزیت استفاده از چیپس چوب با توجه به اهمیت موضوع کمبود منابع آبی، کاهش مصرف آب می باشد چرا که بیشترین مصارف آب های شیرین در زمینه کشاورزی بوده که با کمک چیپس چوب می توان بیش از پنجاه در صد در مصرف آب صرفه جویی کرد.

 


تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ ۱۸:۰۴ | دفعات بازدید: ۴۶۱۸ بازدید