ARDO TRADING

آنچه که ما انجام می دهیم

شرکت تجاری آردو در راستای همکاریهای بلند مدت و بمنظور استفاده بهینه از تجربیات  Armin Ardi  و Sander Dorgelo  شرکای ایرانی و هلندی تاسیس گردیده  وبا استقرار نمایندگی انحصاری در ایران  افتخار دارد  امکانات استفاده از تولیدات و محصولات تولید کنندگان  اروپایی مورد نمایندگی خود را معرفی نماید.  شرکت تجاری آردو تولید کنندگان معتبر اروپایی و محصولات تولیدی مرتبط با موضوع صنعت و کشاورزی را در این بروشور معرفی و امیدوار است با وجود نمایندگی رسمی در تهران و ارومیه بتواند خدمات  مشاوره  ارزنده ای در این زمینه به کشور ارائه دهد.

درباره شرکت تجاری آردو

شرکت تجاری آردو در راستای همکاریهای بلند مدت و بمنظور استفاده بهینه از تجربیات  Armin Ardi  و Sander Dorgelo  شرکای ایرانی و هلندی تاسیس گردیده  وبا استقرار نمایندگی انحصاری در ایران  افتخار دارد  امکانات استفاده از تولیدات و محصولات تولید کنندگان  اروپایی مورد نمایندگی خود را معرفی نماید.  شرکت تجاری آردو تولید کنندگان معتبر اروپایی و محصولات تولیدی مرتبط با موضوع صنعت و کشاورزی را در این بروشور معرفی و امیدوار است با وجود نمایندگی رسمی در تهران و ارومیه بتواند خدمات  مشاوره  ارزنده ای در این زمینه به کشور ارائه دهد.

تماس باما درباره شرکت تجاری آردو